home Structure Socio-Economic Support Services

Socio-Economic Support Services

Deputy Director General: Empowerment & Stakeholder Management

Vacant
Tel: 012 765 9308

Mail: Private Bag X943, Pretoria, 0001

Chief Director: Provincial Offices Management & Stakeholders Relations

Mr Vulani Ngobeni

Tel: 012 765 7462
alfred.ngobeni@dmv.gov.za

Mail: Private Bag X943, Pretoria, 0001

Chief Director: Skills Development and Empowerment Programmes

Vacant

Chief Director: Heritage, Memorials, Burials & Honours

Mr Vusi Benedict Mchunu

Tel: 012 765 9308
vusi.mchunu@dmv.gov.za

Share with others…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •